Základní rozdělení příjmů z investování

Dříve jsem si myslel, že investování znamená někam „nalít“ peníze a modlit se, jestli se mi alespoň vrátí. Pak jsem si ale přečetl pár knih od Roberta Kiyosakiho a otevřely se mi (v oblasti investování) nové obzory. Zjistil jsem, že investování nemusí být hazard, ale že může jít o promyšlené a zajištěné kroky s minimem rizika a příjemným výnosem.

Dozvěděl jsem se také, že cílů nebo důvodů investování může být víc.

Někteří investoři mají strategii „nakoupit levně a prodat se ziskem„. Pokud je toto jediná strategie našeho „investování“, nejde ani tak o investování, jako spíše o obchodní činnost a stávají se z nás obchodníci. A tato představa mě právě nikdy nelákala, což způsobilo, že jsem se o investování moc nezajímal.

Od Roberta Kiyosakiho jsem se ale dozvěděl, že to správné investování neznamená koupit a prodat, ale koupit, spravovat a pobírat stabilní a pravidelný příjem.

První druh investování přináší kapitálový zisk, druhý je zaměřen na cashflow a jeho cílem je pasivní příjem.

Výhoda kapitálového zisku je ta, že jednorázový příjem může být poměrně vysoký, ale získat ho znamená aktivní pracovní činnost. Pokud přestanu kupovat a prodávat, přestanu mít kapitálový zisk.

Naproti tomu výhodou investování zaměřeného na cashflow je, že jakmile vybuduji nějaké aktivum, mohu přestat pracovat a užívat si pasivního příjmu navždy. Mám tím pádem „volné ruce“ na budování dalšího aktiva a tím navyšování pasivního příjmu. Postupně se tak mohu vypracovat k daleko vyšším příjmům, než jsou příjmy z kapitálových zisků a hlavně tyto příjmy přichází opakovaně a jsouli aktiva dobře spravována, tak donekonečna.

A to mě velmi zaujalo. Pochopil jsem, že toto je jediná cesta k velkému bohatství. A také jsem si uvědomil, že většina lidí buď neinvestuje vůbec nebo investuje se strategií kapitálových zisků a tím pádem se nikdy nemohou v klidu zastavit.

Pasivní příjmy! Zaměření se na cashflow! To jsou přesně ty myšlenky, které mě přiměly začít se zajímat o investování.

* Myšlenky a obrázky na této stránce jsou převzaté z knih a stránek Roberta Kiyosakiho.