Chcete vlastnit virtuální farmu? Sklízejte „mince“ chia.

Tento příspěvek jsem zařadil rovnou do tří rubrik Peníze, Technologie a Zdraví. A přesně tam také patří. Proč? Pojednává totiž o nové kryptoměně Chia, která je platidlem budoucnosti, je založená na nejnovějších poznatcích vědy a ve srovnání s Bitcoinem její provoz zatěžuje životní prostředí minimálně. Netěží se, ale farmaří. Rozdíl je především v tom, že těžba bitcoinu a většiny ostatních kryptoměn závisí na výkonu „těžebního“ počítače nebo speciálního zařízení, kdežto farmaření probíhá na „parcelách“ (plots), které se zakládají v nevyužitém prostoru na vašem harddisku.

Co je Chia Coin (XCH)

Chia je kryptoměna, která byla vytvořena v roce 2018 Bramem Cohenem, tvůrcem protokolu BitTorrent. Technologie Chia se liší od jiných kryptoměn využíváním nového konsenzuálního algoritmu Proof of Space and Time (důkaz o prostoru a čase), který se snaží být energeticky efektivnější než stávající Proof of Work (důkaz o práci) algoritmy, jako je například ten používaný u Bitcoinu.

Dalším důležitým rysem technologie Chia je podpora smart kontraktů, což umožňuje vytvářet programovatelné a automatizované transakce a aplikace na blockchainu Chia. Tato funkce umožňuje vývojářům vytvářet širokou škálu aplikací, jako jsou například finanční nástroje, hlasování, digitální identifikace a další.

Proof of Space and Time využívá diskovou kapacitu namísto výpočetní síly k ověřování transakcí a vytváření bloků v blockchainu. Tento algoritmus umožňuje těžařům (tzv. farmers) použít nevyužitý prostor na pevném disku namísto drahých výpočetních zdrojů a elektřiny, které jsou potřeba pro těžení Bitcoinu a jiných kryptoměn. Těžaři na síti Chia investují do rychlých a spolehlivých pevných disků a poté na tyto disky zapisují tzv. ploty, které se používají k ověření transakcí.

Technologie Chia se snaží být energeticky efektivnější a udržitelnější než stávající kryptoměny, jako je Bitcoin. Zároveň umožňuje vývojářům vytvářet sofistikované aplikace pomocí smart kontraktů, což by mohlo přinést nové příležitosti v oblasti decentralizovaných aplikací.

Využití Chia (Use Case)

Hlavním use case (případ užití) Chia je jako kryptoměna a blockchainová platforma pro uskutečňování finančních transakcí. Stejně jako u jiných kryptoměn umožňuje uživatelům posílat a přijímat platby bez nutnosti třetí strany, jako jsou banky, a umožňuje uživatelům uchovávat hodnotu v digitální podobě.

Nicméně, díky podpoře smart kontraktů a programovatelnosti, může mít Chia i další případy užití. Například, Chia může být použita k vytváření digitálních identit, které by umožnily uživatelům ověřit svou totožnost a bezpečně sdílet své osobní údaje. Chia také umožňuje vytváření finančních produktů, jako jsou hypotéky a úvěry, které by mohly být poskytovány bez nutnosti tradičních finančních institucí.

Díky použití algoritmu Proof of Space and Time může Chia také sloužit jako alternativní zdroj zisku pro majitele pevných disků. Těžaři, kteří vlastní pevné disky, mohou vytvářet a ověřovat ploty a získávat odměny za ověření transakcí.

Chia má potenciál jako decentralizovaná blockchainová platforma, která může poskytnout alternativu k tradičním finančním institucím a umožnit vytváření nových aplikací a služeb v oblasti blockchainu a kryptoměn.

Decentralizace

Chia je navržena jako decentralizovaná blockchainová platforma. To znamená, že žádná jednotlivá osoba nebo organizace nemá úplnou kontrolu nad sítí Chia, a rozhodnutí o změnách v síti se přijímají demokraticky pomocí konsensuálních mechanismů.

Konsensuální mechanismus Chia, známý jako Proof of Space and Time (důkaz o prostoru a čase), je navržen tak, aby byl efektivní a zároveň zabraňoval centralizaci sítě. Tento mechanismus umožňuje těžařům ověřit transakce a vytvářet nové bloky v blockchainu pouze na základě své diskové kapacity a času, který investují do ověřování transakcí. To znamená, že nelze použít speciální zařízení pro zrychlení těžby, které by umožňovaly jednomu těžaři získat dominantní postavení v síti.

Chia také podporuje decentralizaci prostřednictvím rozdělování odměn mezi různé účastníky sítě, jako jsou těžaři, nodové operátoři a vlastníci Chia tokenů, což snižuje možnost vytvoření monopolů v síti.

Chia je tedy navržena jako decentralizovaná blockchainová platforma, která umožňuje účast více účastníků a zabraňuje vytvoření dominantního postavení jedné osoby nebo organizace v síti.

Farmaření

Farmaření Chia je proces, kdy těžaři (tzv. farmers) investují do prostorového zdroje, tj. pevných disků, a používají je k ověřování transakcí a vytváření nových bloků v blockchainu Chia. Farmáři musí nejprve vytvořit ploty, což jsou speciální soubory, které obsahují informace potřebné pro ověření transakcí. Tyto ploty se vytvářejí pomocí plotovacího procesu, který zabere určitý čas a diskovou kapacitu.

Poté, co farmář vytvoří plot, musí ho nahrát na svůj pevný disk a potvrdit jeho platnost pomocí ověřovacího procesu. Potvrzení plotu je proces, kdy se plot ověří, že splňuje určité kritéria, jako jsou například velikost, kvalita a úroveň náhodnosti. Poté, co je plot potvrzen, je zapsán do blockchainu a farmář začne dostávat odměny za ověřování transakcí.

Odměny jsou vydávány v podobě nových Chia tokenů, které jsou vytvářeny jako odměna pro farmáře, kteří ověří transakce. Tyto tokeny jsou ukládány na farmářovy peněženky a mohou být použity pro posílání a přijímání platby, nebo pro investice do dalších projektů.

Farmáři musí také udržovat své pevné disky v dobrém stavu a pravidelně je aktualizovat, aby zajistili, že jsou schopni ověřovat transakce a vytvářet bloky v blockchainu Chia. Navíc musí mít farmáři také spolehlivé připojení k internetu, aby mohli efektivně komunikovat s ostatními uzly v síti Chia.

Farmaření Chia je relativně jednoduchý proces, ale vyžaduje investici do prostorového zdroje (pevné disky) a vyšší kapitál pro počáteční investici. Farmáři musí také být připraveni na pravidelnou údržbu svých pevných disků a udržovat je v dobrém stavu, aby mohli efektivně těžit Chia.


Zdroje:

  1. OpenAI Chat GPT 3.5, openai.com
  2. Chia Network, chia.net