Mantra rozumu

Pane, dej mi sílu změnit věci,
které změnit mohu,

odvahu přijmout věci,
které změnit nemohu

a moudrost,
abych je od sebe rozpoznal.


Převzato z převzatých příspěvků a zmínek různých zdrojů.


Původní je asi toto:

„Bože, dej mi vytrvalost, abych překonal věci, které změnit nemohu, dej mi sílu, abych změnil věci, které změnit mohu, dej mi moudrost, abych tyto věci dokázal rozlišit.“

Aischylos starověký aténský dramatik -525 – -456 př. n. l.

Zdroj: https://citaty.net/citaty/22432-arthur-miller-boze-dej-mi-klid-abych-prijimal-veci-ktere-zmen/